ติดตามความเคลื่อนไหวได้หรือสอมถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/vingamphawa