เนื่องจากการรับสมัคร "เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เต็มจำนวนแล้ว
จึงขอ "ปิดการรับสมัคร"
สำหรับท่านที่ ได้โอนเงินแล้ว ก่อนการปิดรับสมัคร และยังไม่ได้กรอกข้อมูลสมัคร
กรุณาติดต่อ Inbox ที่ https://www.facebook.com/vingamphawa 
หรือ Line ID : mkwh.com 

และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้